Onze bijzondere cultuur

Bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen staan professionele vakkennis, constructieve samenwerking en overleg in een open en positieve geest centraal. We investeren overigens in innovatieve technologie en tools, zoals het EVD, het elektronisch verpleegdossier. Zo spelen we proactief in op de snelle evoluties in de zorgsector. En dat komt onze patiënten natuurlijk ten goede.

We bieden de medewerkers het vertrouwen en de ruimte om persoonlijk initiatief te nemen dat nodig is om hun job goed uit te voeren. Tegelijk werkt iedereen aan een aangename en motiverende werksfeer. Ook communicatie krijgt bij ons aandacht: zowel intern tussen collega’s als extern met patiënten, mantelzorgers en zorgpartners.

Bovendien kunnen onze medewerkers rekenen op de best mogelijke ondersteuning in hun job. En op de hulp van een onderlegd en gedreven team, waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Je bent er immers niet alleen voor de patiënten, maar ook voor je collega’s. Die verbondenheid met het Wit-Gele Kruis van Antwerpen draag je ook actief uit.

Waarom ik blijf

Bart, diabeteseducator in Antwerpen

Ik werk binnen een warme organisatie. Ik voel me hier goed en ik kijk dan ook niet over de muur om elders aan de slag te gaan… Verpleegkundigen zijn vandaag echter schaars. Werkgevers halen dan ook alles uit de kast om het personeel dat ze hebben te houden en zoveel mogelijk nieuw personeel aan te trekken. Het nummer van Nursing van juni ll. ging hier verder op in. Mijn oog viel vooral op de ‘8 kenmerken van Excellente Zorg’, wat niet hetzelfde is als Kwaliteitsvolle Zorg (waarvoor we vorig jaar het NIAZ-label haalden). Als ik deze kenmerken overloop, kan ik vaststellen dat het 8 keer in de roos is.

Eerst en vooral mag ik werken met vakbekwame collega’s. Het is fijn werken met de collega-educatoren en de ondersteunende diensten van ons departement zorgbeleid. Maar ook op de afdelingen waar ik màg komen, ervaar ik deze vakbekwaamheid. Meermaals krijg ik telefoon of mail van collega's in het veld.

Een tweede kenmerk gaat over de relaties met artsen. Door de jaren heb ik een netwerk kunnen opbouwen en mag ik van diverse artsen veel waardering ervaren. Ik kan ook vrij makkelijk bij hen terecht voor overleg en toelichting rond een bepaalde casus.

Autonomie is een specifiek kenmerk voor thuisverpleging. Je moet als thuisverpleegkundige autonoom (kunnen) werken. Dit is iets wat we voor hebben op onze collega's in de ziekenhuizen. Deels is dit noodgedwongen, deels scherpt het ook je vakbekwaamheid aan.

Een ander kenmerk is support van de direct leidinggevende. Zelf heb ik hierover binnen ons departement diabetes absoluut niet te klagen, maar ik zie ook in de andere geledingen van onze organisatie dat support iets is dat werkt.

Ook zeggenschap over de beroepsuitoefening komt in onze organisatie duidelijk terug. Er zijn de patiëntenteams; voor mij als diabeteseducator zijn dit de overlegmomenten met de groep educatoren. Maar ook extern, in de samenwerking met andere diensten in de tweede lijn en met (huis-)artsen, mag ik dit ervaren. Ook in de stuurgroepen waarin ik onze organisatie mag vertegenwoordigen kan ik dit voelen.

Naar opleidingsmogelijkheden toe durf ik te stellen dat onze organisatie hier volop op inzet. Zowel intern als extern (en extern zie ik dan wie er niet is…) krijgen we de kans om ons maximaal bij te scholen. Gezien het besef van ‘stilstaan is achteruitgaan’ is continue vorming een ‘conditio sine qua non’ voor een verpleegkundige.

Een zevende kenmerk is voldoende personeel. Gezien de schaarste aan goede verpleeg- en zorgkundigen is dit niet zo evident om dit altijd optimaal in te vullen. Binnen mijn opdracht ervaar ik een toenemende vraag naar zorg, waar ik mijn aanbod niet altijd geheel kan op afstemmen. Ik mocht echter heel recent een nieuwe collega verwelkomen die de regio Boom en Mechelen-Puurs verder zal ondersteunen. Voor regio Mortsel is er nog een vacature. Voel je je hiervoor aangesproken? Niet aarzelen!

En dat we ten slotte werken in een patiëntgerichte zorgcultuur is zeker voor het Wit-Gele Kruis van Antwerpen een open deur intrappen.

Voor mij zijn de 8 kenmerken van Exellente Zorg dus vervuld.
Ik blijf.
Men zegge het voort …

Blogposts over dit thema

12-07-2019
Diabeteseducator

Ik werk binnen een warme organisatie. Ik voel me hier goed en ik kijk dan ook niet over de muur om elders aan de slag te gaan… Verpleegkundigen zijn vandaag...

07-12-2018
Zorgkundige

 

De winter komt er aan, de donkere dagen liggen in ‘t verschiet.

Ik zoek een huis, maar vind het niet....

30-11-2018
Diabeteseducator

Binnen onze organisatie bestaat een uitgewerkte klachtenprocedure. Onder het motto ‘uit een klacht kunnen we leren’ bestaat de mogelijkheid dat gebruikers...

08-10-2018
Zorgkundige

Onlangs was ik op de bureau in Mechelen en ik hoorde flarden van een gesprek tussen ons afdelingshoofd Viviane en kwaliteitsbegeleider Ingrid. Ze hadden...