Jobs Categories List

Ondersteunende diensten

Bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen werken ook heel wat niet-verplegende en niet-verzorgende collega’s. De verantwoordelijken onthaal en administratie ondersteunen de afdeling. De collega’s van het provinciaal secretariaat staan in voor telefonische permanentie, personeelsbeleid, IT, communicatie, boekhouding en directiesecretariaat. En de experten van het departement zorgbeleid bieden zorginhoudelijke ondersteuning.

Verzorgende

Binnen de dienst gezinszorg Beter Thuis help je je cliënten bij hun persoonlijke verzorging en lichte huishoudelijke taken. Ze rekenen op jou om thuis zo goed mogelijk te kunnen functioneren. En ze kijken vooral uit naar je vrolijke humeur waarmee je elke keer opnieuw hun dag goedmaakt.

Hoofd zorg

De kwaliteit van de patiëntenzorg is uitermate belangrijk. En dat is waar jij als hoofd zorg over waakt. Tijdens het tweewekelijkse patiëntenteam kunnen alle verpleegkundigen bij jou terecht met vragen over hun patiënten. Samen zoeken jullie naar oplossingen. Zo help je om de kwaliteit van de zorg voor de patiënten te optimaliseren.

Afdelingshoofd

Als afdelingshoofd leid je een van de 15 lokale afdelingen in goede banen. Je plant toeren in, onthaalt nieuwe medewerkers, maakt werkplanningen op,... Je geeft leiding aan een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, een hoofd zorg en een verantwoordelijke onthaal en administratie. Jij bent de coach die dagelijks over het reilen en het zeilen van de afdeling waakt.

Zorgkundige

Jouw opdracht is de dagelijkse ondersteuning van de vaste verpleegkundigen in hun job. Dat doe je door bij je patiënten een reeks zorgen voor je rekening te nemen. Je werkt nauw samen met de verpleegkundigen in jouw team en kunt bij hen terecht voor advies. Samen zijn jullie er voor de patiënten.

Referentieverpleegkundige

Je specialiseert jezelf in het zorgdomein wondzorg of palliatieve zorg. Of je kiest ervoor om je bij te scholen tot diabeteseducator. Zo word je een expert in de snel evoluerende zorgomgeving. Zowel je collega’s als je patiënten rekenen op jouw gerichte vakkennis en ervaring.

Thuisverpleegkundige

Als thuisverpleegkundige verzorg je je patiënten bij hen thuis, daar waar ze zich het best voelen. Je bent voor hen een vertrouwd gezicht. Samen met je collega’s zorg je voor een professionele uitvoering van de benodigde verpleegtechnische zorgen en ben je er steeds voor je patiënten.